Electronic, bonding, and optical properties of CeO2 and Ce2O3 from first principles
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

N.V. Skorodumova

R. Ahuja

Sergei Simak

Chalmers, Teknisk fysik

Bengt Lundqvist

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

al. et

PHYSICAL REVIEW B

Vol. 64 115108-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07