Van der Waals density functional for general geometries (vol 92, art no 246401, 2004)
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

M. Dion

Henrik Rydberg

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Elsebeth Schröder

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Bengt Lundqvist

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

PHYSICAL REVIEW LETTERS

Vol. 95 109902-

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Energi

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07