Hard numbers on soft matter
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Henrik Rydberg

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Niclas Jacobson

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Per Hyldgaard

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Bengt Lundqvist

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

al. et

SURFACE SCIENCE

Vol. 532 606-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08