Bridging between micro- and macroscales of materials by mesoscopic models
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Bengt Lundqvist

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Alexander Bogicevic

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Sergey V. Dudiy

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

al. et

COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE

Vol. 24 1-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07