Dissociative adsorption of NO upon Al(111): Orientation dependent charge transfer and chemisorption reaction dynamics
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

A.J. Komrowski

K. Ternow

Behrooz Razaznejad

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Bengt Lundqvist

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Igor Zoric

Chalmers, Teknisk fysik

al. et

JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS

Vol. 117 8185-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Energi

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07