Stability of oxygen adsorption sites and ultrathin aluminum oxide films on Al(111)
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

A. Kiejna

Bengt Lundqvist

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

SURFACE SCIENCE

Vol. 504 1-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07