Adiabatic potential-energy surfaces for oxygen on Al(111)
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Yashar Yourdshahyan

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Behrooz Razaznejad

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Bengt Lundqvist

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

PHYSICAL REVIEW B

Vol. 65 075416-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysik

Den kondenserade materiens fysik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07