Transport in robust fullerene-tube heterostructure transistor
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Per Hyldgaard

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Bengt Lundqvist

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-BIOMIMETIC AND SUPRAMOLECULAR SYSTEMS

Vol. 19 445-

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08