Density-functional calculation of van der Waals forces for free-electron-like surfaces
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Erika Hult

Chalmers, Teknisk fysik

Per Hyldgaard

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

J. Rossmeisl

Bengt Lundqvist

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

PHYSICAL REVIEW B

Vol. 64 19

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07