Neglected adsorbate interactions behind diffusion prefactor anomalies on metals
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Staffan Ovesson

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Alexander Bogicevic

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Göran Wahnström

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Bengt Lundqvist

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

al. et

PHYSICAL REVIEW B

Vol. 64 125423-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07