First-principles study of surface and subsurface O structures at Al(111) (vol B 63, art. no. 085405, 2001)
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

A. Kiejna

Bengt Lundqvist

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

PHYSICAL REVIEW B

Vol. 64 049901-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07