First-principles study of surface and subsurface O structures at Al(111)
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

A. Kiejna

Bengt Lundqvist

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

PHYSICAL REVIEW B

Vol. 63 085405

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07