Adiabatic potential-energy surface of O-2/Al(111): rare entrance-channel barriers but molecularly chemisorbed state apt for abstraction
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Yashar Yourdshahyan

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Behrooz Razaznejad

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Bengt Lundqvist

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

SOLID STATE COMMUNICATIONS

Vol. 117 531-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06