Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen- Etapp B. Tekniska konsekvenser och lönsamhetskalkyler
Rapport, 2007

Air leakage

Thermal

Moisture

Energy use

Blower-door tests

Airtightness

Författare

Per-Ingvar Sandberg

Eva Sikander

Paula Wahlgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Ämneskategorier

Husbyggnad

ISBN

91-85533-53-X0284-5172

Mer information

Skapat

2017-10-06