Theory on convection in porous media- applied to loose-fill insulation in attic floors
Rapport, 2002

Författare

Paula Wahlgren

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Ämneskategorier

Husbyggnad

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för byggnadsfysik: 02:5

Mer information

Skapat

2017-10-06