En kår på rätt kurs? En ESO-rapport om försvarets framtida komptensförsörjning
Rapport, 2010

Kalla kriget är historia - den svenska officersutbildningen är förlegad! Hävdar att dagens treåriga officersutbildning måste ersättas med ett annat utbildningssystem för att det svenska försvaret ska kunna klara kompetenskraven i samband med internationella insatser i EU-regi. Orsaken är att nuvarande system är alltför stelbent och likriktat, jämfört med de utbildningssystem och karriärvägar som tillämpas utomlands. Föreslår därför en fördjupad utredning av effekterna av mer varierade utbildningsvägar. Ett lämpligt analysobjekt är den brittiska Sandhurstmodellen, dvs. civil akademisk examen följd av praktiskt inriktad militärutbildning. Föreslår även en utredning av effekterna av att införa ett positionssystem i Försvarsmakten, där militära grader kopplas till befattningen snarare än till individen, på samma sätt som titlarna i den civila statsförvaltningen.

Författare

Karl Ydén

Göteborgs universitet

Hans Hasselbladh

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Företagsekonomi

ISBN

978-91-38-23387-0

Mer information

Skapat

2017-10-10