Modern militär professionalism
Artikel i övrig tidskrift, 2010

Författare

Karl Ydén

Göteborgs universitet

The Royal Swedish Academy of War Sciences Proceedings and Journal

0023-5369 (ISSN)

2/2010 30-41

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-10