Modern militär professionalism
Artikel i övriga tidskrifter, 2010

Författare

Karl Ydén

Göteborgs universitet

The Royal Swedish Academy of War Sciences Proceedings and Journal

0023-5369 (ISSN)

30-41

Ämneskategorier

Företagsekonomi