On weak solutions to the linear Boltzmann equation with inelastic Coulomb collisions
Preprint, 2011

Författare

Rolf Pettersson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2011:6

Mer information

Skapat

2017-10-06