Lipschitz continuity of the scattering operator for nonlinear Klein-Gordon equations
Preprint, 2011

Författare

Philip Brenner

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Matematisk analys

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2011:5

Mer information

Skapat

2017-10-07