Skattning av sprickstyvhet baserat på hydrauliska tester och injekteringsdata
Övrigt konferensbidrag, 2011

Författare

Johan Thörn

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Åsa Fransson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Föredrag presenterade vid Bergmekanikdag 2011, BeFo

0281-4714 (ISSN)

123-132

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07