Fem framtidsscenarier för 2050 - förutsättningar för lantbruk och markanvändning
Rapport, 2011

Författare

Ingrid Öborn

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Ulf Magnusson

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Jan Bengtsson

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Katarina Vrede

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Erik Fahlbeck

Näringsdepartementet

Erik Steen Jensen

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Charles Westin

Stockholms universitet

Torbjörn Jansson

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Fredrik Hedenus

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Helena Lindholm Schulz

Göteborgs universitet

Maria Stenström

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Benny Jansson

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Lotta Rydhmer

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Utgivare

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-27