Fem framtidsscenarier för 2050 - förutsättningar för lantbruk och markanvändning
Rapport, 2011

Författare

Ingrid Öborn

Ulf Magnusson

Jan Bengtsson

Katarina Vrede

Erik Fahlbeck

Erik Steen Jensen

Charles Westin

Torbjörn Jansson

Fredrik Hedenus

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Helena Lindholm Schulz

Göteborgs universitet

Maria Stenström

Benny Jansson

Lotta Rydhmer

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

978-91-576-9029-4

Mer information

Skapat

2017-10-07