Diffusion controlled reactions, fluctuation dominated kinetics, and living cell biochemistry
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

Författare

Zoran Konkoli

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial

International Journal of Software and Informatics

Vol. accepted

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Den kondenserade materiens fysik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08