Diffusion controlled reactions, fluctuation dominated kinetics, and living cell biochemistry
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

Författare

Zoran Konkoli

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial och system

International Journal of Software and Informatics

Vol. accepted

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Livsvetenskaper och teknik

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Den kondenserade materiens fysik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08