Carbon-nanotube-based nanoelectromechanical transistors
Doktorsavhandling, 2011

Kollektorn, Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap - MC2, Kemivägen 9, 412 96 Göteborg Sverige
Opponent: Dr. Marcelo Goffman, Laboratoire d'Electronique Moléculaire, CEA Saclay, France

Författare

Yury Tarakanov

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens teori

A carbon nanotube gated carbon nanotube transistor with 5 ps gate

Nanotechnology,; Vol. 19(2008)p. 325201-

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Coupling Mechanics to Charge Transport in Carbon Nanotube Mechanical Resonators

Science,; Vol. 325(2009)p. 1107-1110

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Carbon Nanotube Field Effect Transistors with Suspended Graphene Gates

Nano Letters,; Vol. 11(2011)p. 3569-3575

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Parametric Resonance in Nanoelectromechanical Single Electron Transistors

Nano Letters,; Vol. 11(2011)p. 1439-1442

Artikel i vetenskaplig tidskrift

A Carbon Nanotube Field Effect Transistor with a Suspended Nanotube Gate

Nano Letters,; Vol. 7(2007)p. 2291-2294

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

ISBN

978-91-7385-520-4

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie

Kollektorn, Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap - MC2, Kemivägen 9, 412 96 Göteborg Sverige

Opponent: Dr. Marcelo Goffman, Laboratoire d'Electronique Moléculaire, CEA Saclay, France

Mer information

Skapat

2017-10-07