Positioning algorithms for wireless sensor networks
Licentiatavhandling, 2011

EA, floor 4, Hörsalsvägen 11
Opponent: Professor Bernhard H. Fleury, Aalborg University, Denmark

Författare

Mohammad Reza Gholami

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Hybrid TW-TOA/TDOA Positioning Algorithms for Cooperative Wireless Networks

IEEE International Conference on Communications,; (2011)

Paper i proceeding

Positioning of Node Using Plane Projection onto Convex Sets

IEEE Wireless Communications and Networking Conference, WCNC,; (2010)

Paper i proceeding

Indoor sensor node positioning using UWB range measurements

Proceedings of the 17th European Signal Processing Conference,; (2009)p. 1943-1947

Paper i proceeding

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Signalbehandling

EA, floor 4, Hörsalsvägen 11

Opponent: Professor Bernhard H. Fleury, Aalborg University, Denmark

Mer information

Skapat

2017-10-07