BIOFUELS Chimeric synthetic pathways
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

saccharomyces-cerevisiae

butanol

Författare

Jens B Nielsen

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper

Nature Chemical Biology

1552-4450 (ISSN) 1552-4469 (eISSN)

Vol. 7 4 195-196

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Styrkeområden

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

DOI

10.1038/nchembio.548

Mer information

Skapat

2017-10-07