Multistakeholder Participation
Kapitel i bok, 2010

Multistakeholder Participation

Författare

Jaan-Henrik Kain

Chalmers, Arkitektur

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Annan samhällsbyggnadsteknik

DOI

10.4135/9781412939591

ISBN

9781412956970

Mer information

Skapat

2017-10-06