Industrial systems biology
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

Författare

Jens B Nielsen

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper

Biotechnology journal

1860-6768 (ISSN) 1860-7314 (eISSN)

Vol. 6 3 255-255

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

DOI

10.1002/biot.201100092

Mer information

Skapat

2017-10-07