Heat transfer investigation of an aggressive intermediate
Paper i proceeding, 2010

Författare

Gunnar Johansson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Paper GT2010-23653 in Proceedings of ASME Turbo Expo 2010: Power for Land, Sea and Air, June 14-18, 2010, Glasgow, UK

Ämneskategorier

Maskinteknik

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-07