Heat pump applications and definitions
Övrigt konferensbidrag, 2010

liquid-ring compressor

specifications

electric motors

BLDC

heat pump market

refrigerant

PMSM

coefficient of performance

Rotating heat pump

development

electric motor drives

noise

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Project conference EU Heat Pump, Nortek, Oslo, Norway

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07