Varmvatten test av värmepumpar - Diverse gamla resultat
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2010

capacity

heat pump

volume

hot water

tests

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Möte i Effsys-projektet "P11 Värmepumpar för varmvatten"

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures

Energi

Ämneskategorier

Övrig annan teknik