Varmvatten test av värmepumpar - Diverse gamla resultat
Övrigt konferensbidrag, 2010

capacity

heat pump

volume

hot water

tests

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Möte i Effsys-projektet "P11 Värmepumpar för varmvatten"

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-06