Chalmers mäter trivsel
Artikel i övrig tidskrift, 2010

comfort

well-being

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Byggnadstidningen

0284-0758 (ISSN)

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07