Ledare om ledarskap på AstraZeneca R&D Mölndal
Rapport, 2003

Författare

Kina Mulec

Chalmers, Institutionen för projektledning

Jan Wickenberg

Chalmers, Institutionen för projektledning

Sven Kylén

Chalmers, Institutionen för projektledning

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Annan maskinteknik