Ledare om ledarskap på AstraZeneca R&D Mölndal
Rapport, 2003

Författare

Kina Mulec

Chalmers, Institutionen för projektledning

Jan Wickenberg

Chalmers, Institutionen för projektledning

Sven Kylén

Chalmers, Institutionen för projektledning

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08