Mixing times for neighbour transposition shuffles on graphs
Licentiatavhandling, 2011

lollipop graphs

random graphs

card shuffling

convergence rate of Markov chains

neighbour transpositions

mixing time

Pascal, Department of Mathematical Sciences, Chalmers Tvärgata 3, Chalmers University of Technology
Opponent: Dr. Jonas Sjöstrand, Department of Mathematics, KTH Royal Institute of Technology

Författare

Stefan Erikshed

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Annan matematik

Sannolikhetsteori och statistik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2011:11

Pascal, Department of Mathematical Sciences, Chalmers Tvärgata 3, Chalmers University of Technology

Opponent: Dr. Jonas Sjöstrand, Department of Mathematics, KTH Royal Institute of Technology

Mer information

Skapat

2017-10-07