Approximate global convergence and quasi-reversibility for a coefficient inverse problem with backscattering data
Preprint, 2011

Författare

Andrey V. Kuzhuget

Larisa Beilina

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Michael V. Klibanov

Vladimir G. Romanov

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2011:13

Mer information

Skapat

2017-10-07