New r-Matrices for Lie Bialgebra Structures over Polynomials
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

algebras

lagrangian subalgebras

quantization

Författare

Iulia Pop

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Julia Christopher

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Letters in Mathematical Physics

0377-9017 (ISSN) 1573-0530 (eISSN)

Vol. 93 2 141-156

Ämneskategorier

Matematik

DOI

10.1007/s11005-010-0408-2

Mer information

Skapat

2017-10-07