Pond-based survey of amphibians in a Saxon cultural landscape from Transylvania (Romania)
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

dynamics

cristatus

bufo-bufo

abundance

decline

population

conservation

tadpoles

community

diversity

Författare

T. Hartel

K. Oellerer

D. Cogalniceanu

Szilard Nemes

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

C. I. Moga

L. Demeter

Italian Journal of Zoology

1125-0003 (ISSN)

Vol. 77 1 61-70

Ämneskategorier

Matematik

DOI

10.1080/11250000802684641