A Review of the Literature on Convective Processes in Loose-fill Attic Insulation
Rapport, 1997

Författare

Paula Fryklund

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för byggnadsfysik: R-97:3

Mer information

Skapat

2017-10-06