Införandet av streckkoder i Sverige. Transkript av ett vittnesseminarium vid Tekniska museet i Stockholm den 22 oktober 2008
Rapport, 2009

informationsteknik

historia – 1945-

teknikhistoria

datorer och databehandling

vetenskapshistoria

vittnesseminarium

historia – datorer

datorisering – effekter på samhället

Författare

Gustav Sjöblom

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Transport

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Teknikhistoria

ISBN

978-91-7415-069-8

Mer information

Skapat

2017-10-08