Diagnosing the permeability of dynamical barriers in the stratosphere from satellite observations of long-lived tracers
Paper i proceeding, 2009

Författare

E. Palazzi

F. Fierli

S. Bekki

G. Stiller

Joachim Urban

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik och modellering

F. Cairo

G. Di Donfrancesco

Proc. ESA Atmospheric Science Conference, 7-11 September 2009, Barcelona, Spain

1609-042X (ISSN)


978-92-9221-240-7 (ISBN)

Ämneskategorier

Meteorologi och atmosfärforskning

Klimatforskning

ISBN

978-92-9221-240-7

Mer information

Skapat

2017-10-07