Self-assembled arrays of dendrimer-gold-nanoparticle hybrids for functional cell studies.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

Författare

Anders Lundgren

Göteborgs universitet

Yvonne Hed

Kim Oberg

Anders Sellborn

Göteborgs universitet

Helen Fink

Göteborgs universitet

Peter Löwenhielm

Jonathan Kelly

Michael Malkoch

Mattias Berglin

Göteborgs universitet

Angewandte Chemie - International Edition

1433-7851 (ISSN) 1521-3773 (eISSN)

Vol. 50 15 3450-3

Ämneskategorier

Kirurgi

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP

DOI

10.1002/anie.201006544

PubMed

21394859

Mer information

Skapat

2017-10-10