Third-order optical susceptibility of single-walled carbon nanotubes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

Författare

A.S. Laryushkin

Savelev V.V.

V.I. Zolotarevskii

Grishina A.D.

T.V. Krivenko

Rodney Rychwalski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

A.V. Vannikov

High Energy Chemistry

0018-1439 (ISSN) 1608-3148 (eISSN)

Vol. 45 3 245-249

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06