Contribution to the modelling of postglacial gravity change in Fennoscandia
Licentiatavhandling, 2011

sea level change

Glacial Isostatic Adjustment

gravity change

postglacial rebound

Room EA, Hörsalsvägen 11, Chalmers University of Technology
Opponent: Michel Van Camp, PhD, Senior Scientist, Royal Observatory of Belgium

Författare

Per-Anders Olsson

Chalmers, Rymd- och geovetenskap

Effects on gravity from non-tidal sea level variations in the Baltic Sea

Journal of Geodynamics,; Vol. 48(2009)p. 151-156

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Room EA, Hörsalsvägen 11, Chalmers University of Technology

Opponent: Michel Van Camp, PhD, Senior Scientist, Royal Observatory of Belgium

Mer information

Skapat

2017-10-08