Rigid dimers formed through strong interdigitated H-bonds yield compact 1D supramolecular helical polymers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

Författare

A. Ciesielski

A Stefankiewicz

F Hanke

Mats Persson

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

J.-M. Lehn

P. Samori

Small

1613-6810 (ISSN) 1613-6829 (eISSN)

Vol. 7 342-

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Teoretisk kemi

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08