Experimental studies of ceria and alumina supported platinum, Regenerable sulfur traps and methane oxidation catalysts
Doktorsavhandling, 2011

Kollektorn, Kemivägen 9, Chalmers University of Technology
Opponent: Robert Farrauto

Författare

Lisa Kylhammar

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

978-91-7385-535-8

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 3216

Kollektorn, Kemivägen 9, Chalmers University of Technology

Opponent: Robert Farrauto

Mer information

Skapat

2017-10-08