Injuries related to injuries
Paper i proceeding, 2011

kitesurfing

questionnaire

injury cause

injuries

Författare

Lina Lundgren

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Sofia Brorsson

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

ICSMSS: VII. International Conference on Sport Medicine and Sport Science

Ämneskategorier

Idrottsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07