The feasibility of large-scale lignocellulose-based bioenergy production
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Göran Berndes

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Christian Azar

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Tomas Kåberger

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Dean Abrahamson

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Biomass and Bioenergy

Vol. 20 371-383

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Jordbruksvetenskap

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07