Genetiska tester och personförsäkringar. En analys. (Bilaga 3)
Kapitel i bok, 2004

etik

lagstiftning

genteknik

gentester

försäkringar

Författare

Gunnar Falkemark

Göteborgs universitet

Göran Flood

Sture Gustafson

Niklas Juth

Göteborgs universitet

Annika Lindblom

Christian Munthe

Göteborgs universitet

Staffan Nilsson

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Göteborgs universitet

Anders Olauson

Jan Wahlström

Göteborgs universitet

Barbro Westerholm

Lotta Vahlne Westerhäll

Göteborgs universitet

Genetik, integritet och etik (SOU 2004:20)

425-459

Ämneskategorier

Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Filosofi

Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

Medicinsk genetik

Juridik (exklusive juridik och samhälle)

Övrig annan samhällsvetenskap

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-07