Voices on learning and instruction in mathematics
Samlingsverk (redaktörskap), 2011

Matematikdidaktik

Redaktör

Jonas Emanuelsson

Göteborgs universitet

Laura Fainsilber

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Johan Häggström

Göteborgs universitet

Angelika Kullberg

Göteborgs universitet

Berner Lindström

Göteborgs universitet

Madeleine Löwing

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Didaktik

ISBN

978-91-85143-20-7

Mer information

Skapat

2017-10-06