Stochastic structural topology optimization: Discretization and penalty function approach
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Michael Patriksson

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Anton Evgrafov

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Structural and Multidisciplinary Optimization

Vol. 25 3 174-188

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07