Stochastic structural topology optimization: Existence of solutions and sensitivity analyses
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Michael Patriksson

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Anton Evgrafov

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Joakim Petersson

ZAMM (Zeitschrift f¨ur Angewandte Mathematik und Mechanik)

Vol. 83 7 479-492

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Annan materialteknik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07